Daniel Wojtucki– historyk archiwista, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Historyczny). Przygotowywana rozprawa doktorska na temat: Kat i jego. Jak mówi Daniel Woj-tucki, wrocławski historyk badający zabytki jurysdykcji. Mamy kłopot z Exnerami-mówi Daniel Wojtucki.(Daniel Wojtucki); Bitwa pod Henrykowem Lubańskim 23 listopada 1745. Waldemar Bena); Przemarsze i. Daniel Wojtucki); „ Lubań żyjący w ogniu” – 1758 r.. Daniel wojtucki-Zabytki jurysdykcji karnej w Prudniku 23. Ks. Dr Zygmunt nabzdyk-Czy Prudnik jest miastem wyklętych? 29

. Dokładny opis tych zdarzeń Daniel Wojtucki znalazł w kronikach przechowywanych w Jeleniej Górze. " Chyba jednak najbardziej użytecznym czasem . Mówi Daniel Wojtucki, doktorant historii Uniwersytetu Wrocławskiego i autor książki„ Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od xv do. Mgr Daniel Wojtucki-Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz i popularyzator dziejów wymiaru sprawiedliwości (krzyże kamienne-zwane.

To nie są żadne krzyże pokutne, tylko krzyże pojednania– mówi Daniel Wojtucki z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Stowarzyszenia.
Daniel Wojtucki, Stanisław Zobniów. Wymiary krzyża-w całości-178 x 91 x 34 cm. Materiał-Zlepieniec. Wymiary krzyża po posadowieniu-132 x 91 x 34. Ale historyk Daniel Wojtucki ze Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków Prawa nie daje wiary temu tłumaczeniu.


" Kat, jego warsztat pracy na Ziemi Głogowskiej od późnego średniowiecza po czasy nowożytne" to wykład, który wygłosi Daniel Wojtucki-doktorant.

Daniel wojtucki-Kat miasta Prudnika Daniel wojtucki-Zabytki jurysdykcji karnej w Prudniku Ks. Dr Zygmunt nabzdyk-Czy Prudnik jest miastem wyklętych?. Daniel Wojtucki. h. Kościół katolicki w księstwie legnickim w świetle wizytacji z 1705/1706 roku. Stanisław Jujeczka. Na terenie Dolnego Śląska i Górnych Łużyc-Pan Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii; Bractwo Krzyżowców, Wrocław).Wpisowe 120 zł-szczegóły u Macieja Michalika. Zlot Klubów Górskich pttk-Przesieka-szczegóły u Macieja Michalika. Tomasz Małek Daniel Wojtucki. Miesięcznik" Sudety" nr 12/57/grudzień 2005 s. 14-15 Robert Heś i Daniel Wojtucki" 700 lat najstarszego krzyża pojednania na Śląsku". Das schwertt duhe auff heben so wünche ich dem süntter das ewiege leben" Rzemiosło katowskie w nowożytnej Legnicy-Daniel Wojtucki.
Słuchaj nowego wydania w każdą sobotę po 8: 30. Paweł Duma, Daniel Wojtucki/sudety nr6 czerwiec 2 2010-08-26 11: 28. z Muzycznym Radiem na szlaku

. Wśród nich są nawet osoby pochodzące z rodzin przez wieki uprawiających zawód kata-mówi wrocławski historyk Daniel Wojtucki,

. daniel wojtucki-Instytucja kata na przykładzie Ząbkowic od xvi do xviii wieku. andrzej olejniczak-Ząbkowice w okresie wojen

. Jak pisze Daniel Wojtucki w pracy" Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od xv do połowy xix wieku" " znamienny jest tu incydent.
. Daniel Wojtucki, Sankcje karne w wojskowym systemie fryderycjańskim na Śląsku 10. 45-11. 10-Dyskusja. Niedziela-sesja przedpołudniowa ii.Ustrój komuny miejskiej. Daniel Wojtucki, Średniowieczne urządzenia do wykonywania kar. Http: www. Sudety. It/index/artykuly/id, 25. Społeczeństwo miejskie.
Przywilej do budowy kamiennej szubienicy dał w 1607roku lubomierskim zakonnicom dopiero cesarz Rudolf ii-mówi Daniel Wojtucki, doktorant z Uniwersytetu . Daniel Wojtucki; Kościół katolicki w księstwie legnickim w świetle wizytacji z 1705/1706 roku. Stanisław Jujeczka; Warsztat naukowy Georga . Daniel Wojtucki, Sankcje karne we fryderycjańskim systemie wojskowym na Śląsku, il. Cz. b. 3, ss. 11. 6. Patrycjusz Malicki,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  daniel wojtucki
Sacerdos in mundo